MOVETogether - MT PROScreenshot 8 v4

www.movetogether.net

 

MOVETogether definicija


Svetska sportska platforma i lokator za događaje u vezi sa fizičkim vežbanjem i sportskim aktivnostima.
Kreiranjem MT dogadjaja u Vašem okruženju pružate mogućnost ostalima da Vam se pridruže, bilo kad - bilo gde.


MOVETogether politika


Fizičko vežbanje i sportske aktivnosti.


Cilj i zadaci MT-a:


1. Konstantna težnja za omasovljavanjem i održavanjem što većeg broja događaja vezanih za fizičko
vežbanje i sportske aktivnosti, kao i podsticanje organizatora istih.
2. Poboljšanje uslova rada u oblasti fizičkog vežbanja i sportskih aktivnosti.


Tipovi događaja:


1. MT Događaj
2. MT Događaj PRO


Razlike između neprofesionalnog (MT Događaj - MT) i profesionalnog (MT Događaj Pro - MT PRO)
organizovanja fizičkog vežbanja i sportskih aktivnosti:


1. MT Događaj - organizovanje fizičkog vežbanja i sportskih aktivnosti u cilju zajedničkog treniranja ili
rekreacije.
2. MT Događaj PRO - organizacije i treneri koji se profesionalno bave organizovanjem fizičkog vežbanja i
sportskih aktivnosti.


Sa kojim nalogom možete da se organizujete MT, a sa kojim MT PRO:


1. MT Događaj - sa nalogom sportiste ili trenera (neprofesionalno bavljenje fizičkim vežbanjem i sportskim
aktivnostima).
2. MT Događaj PRO - sa nalogom organizacije ili trenera.


Geografske oblasti rada MT-a


Korišćenje platforme za organizovanje neprofesionalnih događaja (fizičkog vežbanja i sportskih aktivnosti) je BEZ
ograničenja. Profesionalno korišćenje MT platforme u punom kapacitetu omogućeno je samo u državama u
kojima MT posluje.


Verifikacija organizacija i trenera:


U cilju omogućavanja većih povoljnosti korišćenja platforme molimo organizacije i trenere da se verifikuju.
1. Organizacije trebaju priložiti zahtev za verifikaciju (koji se nalazi na sajtu u podešavanju
profila/verifikacija).
2. Treneri trebaju priložiti lični dokument, kao i dokument (licence, sertifikate ili stručna usavršavanja) iz
oblasti fizičkog vežbanja ili sportskih aktivnosti.


Kome je sve pored sportista, trenera i sportskih organizacija još prilagođena MT platforma:


1. Sportskim institucijama
2. Sponzorima


Molimo sve ostale zainteresovane, koji žele da se priključe u poboljšanju klime bavljenja i organizovanja
događaja u vezi sa fizičkim vezbanjem i sportskim aktivnostima da nam se pridruže.

 

Ukoliko smo uspeli da Vas zainteresujemo za MT platformu, molimo Vas ako ste u mogućnosti da podržite naš rad i time ubrzali proces izrade projekta MOVETogether, a to možete učiniti ovde - PayPal.me supportMOVETogether

 

 

IMG 5b0bc26cf8a2bfdc5d6d3f953262a221 V

S poštovanjem,

Miloš Đorđević 

Osnivač i CEO MOVETogether

Kontakt: Miloš Trainer (@milostrainer.pro) • Instagram-Fotos und -Videos

 Hvala na pažnji!